Välkommen till Amalias aktieemission!

(Bryggeri Ab Bock, FO-nummer: 1972533-5)

Bryggeri Ab Bocks ägare, samt övriga juridiska och fysiska personer har rätt att i mån av tillgång teckna i emissionen från och med den 22 november 2022.

Teckningspriset för en aktie är 27 euro och minsta antalet aktier som du kan teckna är 5 stycken. Med emissionen söker bolaget nytt kapital om högst 675 000 euro. I emissionen erbjuds högst 25 000 aktier, vilket motsvarar högst 33,9 % av bolagets aktier.

Sharebook-systemet meddelar om utrymme finns att teckna, och betalning sker endast om teckningen lyckas. Tecknare som av någon orsak inte kan använda Sharebook-systemet kan kontakta Bolagets huvudkontor för eventuell manuell aktieteckning och betalning. Teckningen är bindande. På grund av teckningssättet är det osannolikt att överteckning skulle inträffa. Ifall detta ändå skulle ske, beslutar Bolagets styrelse om tillvägagångssättet för att lösa situationen.

Mera omfattande information om emissionen hittar du i det officiella basinformations-dokumentet och i broschyren nedan.


Teckning av aktier görs elektroniskt via Amalias hemsida

Du kan teckna minst 5 aktie och du kan teckna för dig själv eller för ett företag. Det går dock inte att teckna för andra privatpersoner, exempelvis dina barn. Det görs istället möjligt genom att förmånstagaren genomför teckningen av aktierna och du genomför betalningen, eller att du överlåter aktierna efter teckning genom att meddela oss

Mera information kan du få genom att kontakta Amalia på limonad@limonad.ax

Bolagets styrelse har rätt att godkänna eller förkasta aktieteckningar.

Så här gör du


  1. Bläddra ner för att komma till teckningstjänsten och gör din investering.
  2. Logga in antingen via de angivna bankernas betalningstjänst eller den alternativa betalningstjänsten.
  3. Följ tecknings- och betalningsinstruktionerna. Aktierna betalas i samband med teckningen.

Bolaget informerar om emissionens resultat på sin hemsida uppskattningsvis en vecka efter att emissionen avslutats eller senast den 15 april 2023.

Godkända aktier införs i Handelsregistret och i bolagets elektroniska aktiebok och aktieägarförteckning inom april månad 2023.

Bolaget informerar tecknaren per e-post om införsel av registrerade aktier i aktieägarförteckningen.

Första steget är att identifiera tecknaren

Detta sker genom att du väljer den Internetbank som du har avtal med och loggar in med dina personliga koder. Identifieringen är viktig för att vi skall erhålla korrekta uppgifter om tecknaren. Samtidigt ifylls tecknarens uppgifter i teckningsformuläret.

Välj bank för e- identifiering

Du går över till bankens nättjänst, där den egentliga identifiering sker.

Ifall du inte kan inte identifiera dig med ovanstående banker tryck på knappen "Fortsätt" och följ instruktionerna

Du får skanna eller ta ett foto på ditt id-kort/pass och ladda upp. Välj nedan att gå vidare för att ladda upp bilden och fylla i teckningsformuläret.