Välkommen till Amalias Limonadfabrik:s aktieemission!

(Bryggeri Ab Bock - Wasa, FO-nummer: 1972533-5)

Här hittar du praktisk information om hur du tecknar aktier. Aktieemissionen startar den 24.2.2020 och pågår till den 30.4.2020 eller så länge aktier finns kvar att teckna.

Teckningspriset för en aktie är 25 euro och minsta antalet aktier som du kan teckna är 6 stycken. Med emissionen söker bolaget nytt kapital om minst 50 000 euro och högst 250 075 euro. I emissionen erbjuds högst 10 003 nya aktier, vilket motsvarar 20 % av bolagets aktier.

Mera omfattande information om emissionen hittar du i det officiella basinformations-dokumentet och i broschyren nedan.


Teckning av aktier görs elektroniskt via Amalias Limonadfabrikens hemsida

Du kan teckna minst 6 aktier och du kan teckna för dig själv eller för ett företag. Det går dock inte att teckna för andra privatpersoner, exempelvis dina barn men du kan överlåta aktierna senare genom att meddela oss.

Mera information kan du få genom att kontakta Amalias Limonadfabrik på limonad@limonad.ax

Bolagets styrelse har rätt att godkänna eller förkasta aktieteckningar.

Så här gör du


  1. Scrolla ner för att komma till teckningstjänsten och gör din investering.
  2. Logga in antingen via de angivna bankernas betalningstjänst eller den alternativa betalningstjänsten.
  3. Följ tecknings- och betalningsinstruktionerna. Aktierna betalas i samband med teckningen.
  4. Bolaget informerar om emissionens resultat på sin hemsida uppskattningsvis en vecka efter att emissionen eller senast den 10 maj 2020.
  5. Godkända aktier införs i Handelsregistret och i bolagets elektroniska aktiebok och aktieägarförteckning inom maj månad 2020.
  6. Bolaget informerar tecknaren per e-post om införsel av registrerade aktier i aktieägarförteckningen.

Första steget är att identifiera tecknaren

Detta sker genom att du väljer den Internetbank som du har avtal med och loggar in med dina personliga koder. Identifieringen är viktig för att vi skall erhålla korrekta uppgifter om tecknaren. Samtidigt ifylls tecknarens uppgifter i teckningsformuläret.

Välj bank för e- identifiering

Du går över till bankens nättjänst, där den egentliga identifiering sker.

Ifall du inte kan inte identifiera dig med ovanstående banker tryck på knappen "Fortsätt" och följ instruktionerna

Du får skanna eller ta ett foto på ditt id-kort och ladda upp. Välj nedan att gå vidare för att ladda upp bilden och fylla i teckningsformuläret.