Information om IDme-tjänsten

IDme är en identifieringstjänst för personer och företag att logga in sig och identifiera sig på olika företags och organisationers sidor. Dessa företag har i sin tur tillstånd att använda identifieringstjänsten av bankerna, utfärdare av Mobilcertifikat/Mobil ID eller chipförsett ID-kort. Consilia Solutions Ab producerar och svarar för tjänsten. Vi använder oss av bankens eller ovanstående identifieringstjänster för att säkerställa användarens identitet. Det görs på följande sätt:

 • Välj din internetbank eller identifieringspart på sidan.
 • Följ instruktionerna för identifieringstjänsten.
 • Du ser på identifieringstjänstens sidor vilket företag/organisation som frågar efter informationen. Dina personuppgifter, som namn och personbeteckning, vidareförmedlas krypterat då du godkänner. Ingen utomstående kan få tillgång till uppgifterna.
 • Därefter återvänder du till webbtjänsten.

Varken Consilia Solutions Ab eller den som erbjuder nättjänsten kan läsa eller spara dina personliga koder.

Ansvariga parter

 • Consilia Solutions Ab/IDme svarar för tjänsten, produktion och dess utveckling.
 • Varje enskild bank eller utfärdare av elektroniskt ID svarar för identifieringen med bankkoder.
 • För nättjänster som utnyttjar identifieringstjänsten IDme svarar de som tillhandahåller dem.

Basfakta om användningen

Användningen av IDme-tjänsten är avgiftsfri och säker för användaren. Användaren ansvarar dock för sin egen utrustning och eventuell datakommunikationskostnad. Tjänsten hanterar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen och säkerställer integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifterna. Registerbeskrivningen uppger vilka uppgifter som lagras i samband med identifieringen. Då du anlitar tjänsten, förbinder du dig att följa de villkor som ställts för användningen av bankkoder eller annan elektronisk id-handling (hör med din egen bank eller utfärdare gällande användarvillkor). Gå ut ur identifieringstjänsten antingen genom att logga ut ur nättjänsten eller genom att stänga webbläsaren.

Loggning

IDme tjänsten loggar aktiviteter och sparar användarens personuppgifter, personbeteckning och tidsangivelser vid lyckade identifieringar som förmedlas. Endast ett fåtal behöriga personer har tillgång till loggen och den används uteslutande för tjänstens säkerhet. Bankkoder, övriga personliga koder och lösenord kan inte sparas, urskiljas eller identifieras varken av tjänsten eller av personer. Inga data eller personuppgifter lämnas till tredje man eller obehörig.

Tekniska krav

Tjänsten är planerad att fungera med olika webbläsare och deras basinställningar. Användningen av tjänsten förutsätter att i webbläsaren tillåts:

 • användningen av sessionsspecifika kakor (session cookies)
 • kryptering som skall utföras med SSL-metod
 • För nättjänster som utnyttjar identifieringstjänsten IDme svarar de som tillhandahåller dem.

Icke nödvändiga men underlättande egenskaper om

 • JavaScript tillåts i webbläsaren (scripting)

Sessionsspecifik kaka (cookies)

Identifieringen sker i olika moment. En sessions-kaka behövs för att tjänsten skall kunna upprätthållas (PHPSESSID). Sessionens kaka är giltig under den tid tjänsten utnyttjas och den lagras inte på din dator.

SSL-kryptering

Kommunikationen mellan tjänsten och användaren är skyddad så att utomstående inte kan få reda på den. Skyddet utförs med SSL-metoden, som är en allmänt använd metod för kryptering av information i nättjänsterna.

JavaScript

Tjänsten använder JavaScript för att förflytta användaren mellan olika sidor. Detta sker automatiskt om användaren tillåter att JavaScript körs. I annat fall kan tjänsten fortfarande användas genom att användaren klickar sig framåt och bakåt med knappar.